สพป.เพชรบุรี       เขต 2     ยินดีต้อนรับ   ผู้มาเยี่ยมชมเวบไซต์ ................

แผน/รายงานผลการปฏิบัติงาน/บัญชีจัดสรร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวโหลดรายละเอียด
แนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ-ปีงบประมาณ-พ.ศ.-2561 ดาวโหลดรายละเอียด
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวโหลดรายละเอียด
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 อ่านรายละเอียด
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
   
แผน -แผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2559

- แผนพัฒนาการศึกษา

  - แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2554
  - แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2555
  - แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2556
  - แผนไทยเข้มแข็ง
  - แผนพัฒนาองค์การ (แผนสมัครใจ)
  - แผนพัฒนาองค์การ (แผนบังคับ)
  -แผนจัดการความรู้ ปี 2553
  -แผนจัดการความรู้ ปี 2554
 
รายงานผลการดำเนินงาน
  ประจำปีงบประมาณ 2557
  ประจำปีงบประมาณ 2556
  ประจำปีงบประมาณ 2555
  ประจำปีงบประมาณ 2554
  ประจำปีงบประมาณ 2553
 


บัญชีจัดสรรงบประมาณไทยเข้มแข็ง

แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง พ.ศ. 2561 ดาวโหลดรายละเอียด
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง พ.ศ. 2560 ดาวโหลดรายละเอียด
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง
  โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงฯ
  โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง
และระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำนักงาน โดยวิธี e-bidding อ่านรายละเอียด
  โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง
และระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำนักงาน โดยวิธีพิเศษ อ่านรายละเอียด
  โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง
และระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำนักงาน
โดยวิธีพิเศษ อ่านรายละเอียด
  ก่อสร้างหลังคาเมทัลชีส ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2
โดยวิธีตกลงราคา อ่านรายละเอียด
  ซ่อมแซมอาคารป.1 ข /ถนนคอนกรีต ของโรงเรียนบ้านพุเข็ม
โดยวิธีสอบราคา อ่านรายละเอียด

 

 

 

 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรี เขต 2 หมู่ 8 ถนนเพชรเกษม อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76130

โทร.032 437172 Fax. 032 437110 , 032 437172 ต่อ 204
E-Mail Adress : pbi2@obec.go.th